பத்திரிகை வெளியீடுகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பெயர் / முக்கிய சொல்)

25 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
இரண்டாந்தரச் சந்தையில் நாட்டிற்கான பன்னாட்டு முறிகளில் முதலிடுவதற்கு உள்நாட்டு கம்பனிகள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன 2021 2021-07-08
இலங்கையின் வெளிநாட்டுச் செலாவணி நிலையினைப் பேணுவதற்கு வெளிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட புதிய கட்டளை 2021 2021-07-02
ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளை இலங்கைக்குத் திருப்பியனுப்புதல் 2021 2021-02-19
இலங்கையின் வௌிநாட்டு நாணய ஒதுக்கு நிலையினைப் பேணுவதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை தொடா்ந்தும் முன்னெடுத்தல் 2021 2021-01-05
சிறப்பு வைப்புக் கணக்குகளைத் திறப்பதற்கு செல்லுபடியான காலத்தினை நீடித்தலும் அத்தகைய கணக்குகளில் வைக்கப்பட்ட நிதிகளை இலங்கையில் வைத்திருப்பதற்கான அனுமதியும் 2020 2020-12-01
சிறப்பு வைப்புக் கணக்குகளைத் திறப்பதனை ஊக்குவிப்பதற்கான மேலதிக வழிமுறைகள் 2020 2020-07-13
சிறப்பு வைப்புக் கணக்குகளைத் திறத்தல் பற்றிய தெளிவூட்டல் 2020 2020-07-03
கற்கைகளைத் தொடா்வதற்கும் குறுகியகால விஜயங்கள் மீதும் தமது செலவிகளை நிறைவேற்றுவதற்காக வௌிநாட்டிலுள்ள இலங்கையா்களுக்கு நிதியங்களை அனுப்புதல் 2020 2020-04-20
கொரோனா வைரஸ் (கொவிட் 19) எதிா்பாராத் தாக்கம் காரணமாக முகம் கொடுக்கப்படுகின்ற சவால்களை சுமூகமாக்குவதற்கான தேசிய அளவிலான முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக ஒரு சிறப்பு வைப்புக் கணக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது 2020 2020-04-12
அரசாங்கமும் இலங்கை மத்திய வங்கியும் இலங்கையின் வௌிநாட்டு நாணய ஒதுக்கு நிலையினைப் பேணும்பொருட்டு மேலதிக வழிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றன 2020 2020-04-09